Abdullah Muqri
Da se bala nazila sta
Margay ma raza wakhtey
Pa khumaro stargo de gran
Rakry jaza pa ma saza
Shar dey kabul jan
Srri shundey toori starge
Sta mastu khumaro
Ta sa parwa larey
Za watan yum za