Sarfaraz
Abaseen-chapi-chapi-dey-warta.mp3
Play
Download
Allah-Allah-yaar-mey-wafa-na.mp3
Play
Download
Ashiqan-faryadoona-kawey-zarra.mp3
Play
Download
Bilata-juand-na-teregey-pa.mp3
Play
Download
Da-jaam-da-karang-sara-chi-sta.mp3
Play
Download
Da-tooro-garo-pa-sar-baran.mp3
Play
Download
Dalta-qadam-kida-jenaye-baska.mp3
Play
Download
Grana-yara-sta-ta-makha.mp3
Play
Download
Halak-da-pekhawar-whey-aa.mp3
Play
Download
Har-naaz-ba-dey-waram-zarra.mp3
Play
Download
Jeenakai-gharzey-toore-stargey.mp3
Play
Download
Kala-ba-razey-tabi-nawaley-yam.mp3
Play
Download
Kala-chi-da-yar-khaley-ta-taleyo.mp3
Play
Download
Khudaya-baran-rawaley.mp3
Play
Download
Khudaya-da-sa-pa-zurawar-janan.mp3
Play
Download
Laka-pasta-da-da-paghundey.mp3
Play
Download
Ma-pa-khpal-zarkey-bandey.mp3
Play
Download
Malgaro-rata-wayel-aw-meena-mka.mp3
Play
Download
Meena-meena-da-rastaye-na-baghair.mp3
Play
Download
Na-dey-rata-gran-owail-na-dey.mp3
Play
Download
Nakreezey-gade-de-singar-dey.mp3
Play
Download
O-kaley-waley-sur-saley-waley.mp3
Play
Download
Patey-yarane-yarane-kawa-mata.mp3
Play
Download
Qatil-qatil-da-sta-qatal-janana.mp3
Play
Download
Sa-za-yum-sa-janan-dasey.mp3
Play
Download
Sha-warey-mehboob-rawra.mp3
Play
Download
Speeney-spoghme-waya-ashna-ba-charta.mp3
Play
Download
Sta-da-tooru-stargo.mp3
Play
Download
Yara-yaw-khaista-ghunde-tasweer-rata.mp3
Play
Download
Za-kho-pagal-yuma-pagal.mp3
Play
Download
Za-pata-mayen-yum-rubhai.mp3
Play
Download
Zarra-weye-zama-na.mp3
Play
Download
Zba-dumra-meena-darkam-chi.mp3
Play
Download